Om K-Fastigheter

K-Fastigheter grundades 2010 och finns idag från Köpenhamn i söder till Gävle i norr. Vår målsättning som fastighetsägare är att skapa attraktiva hem med hög trivselfaktor. Vi bygger primärt våra egenutvecklade koncepthus och vi bygger för eget långsiktigt ägande. Med oss får du en trygg och långsiktig hyresvärd som erbjuder attraktiva lägenheter.

Våra projekt

När det gäller byggprojekt fokuserar vi på K-Fastigheter på att öka kostnadseffektiviteten, korta våra byggtider samt säkerställa långsiktig kvalitet och hållbarhet. Vi har därför valt att arbeta med tre egenutvecklade koncepthus (Låghus, Lamellhus och Punkthus) som vi uppför för vår egen Förvaltning.

Att uppföra samma typ av hus många gånger gör oss mer effektiva för varje byggnation, rutiner och material. Genom vår egen produktionsanläggning säkrar vi kompetens, inköp och leveransplanering. Personalen arbetar även på byggarbetsplatser med montage av egentillverkade produkter, vilket skapar förståelse och engagemang för kvalitet och effektivisering